ایلیکار

قوانین و مقررات

ماده ۱ - تعاریف و اصطلاحات

اصطلاحاتی که در این قوانین و مقررات به کار رفته است دارای معانی مشروح زیر است:

۱-۱- شرکت: شرکت توسعه مدیریت ارتباطات ماندگار که نسبت به ارائه خدمات ایلیکار اقدام می‌کند.

۱-۲- ایلیکار: خدماتی نرم‌ افزاری که توسط شرکت به منظور حمل و نقل زبان آموزان ارائه می‌شود.

۱-۳-  دوره سرویس: به مدت زمان ارائه خدمت ایاب و ذهاب زبان آموز از سوی کاربر راننده به کاربر مشتری از طریق سامانه ایلیکاراطلاق می شود.

۱-4- اپلیکیشن: نرم افزار متعلق به شرکت که به منظور استفاده از خدمات ایلیکار، حق استفادۀ موقت از آن برابر شرایط قراردادی و سند حاضر به کاربران اعطا می‌گردد.

۱-5- کاربر: شخصی حقیقی یا حقوقی است اعم از زبان آموز، والدین زبان آموز و راننده که از طریق اینترنت به اپلیکیشن ایلیکار متصل و از خدمات نرم افزاری ایلیکار بهرمند می‌شود.

۱-6- کاربران: در این سند کاربر راننده و کاربر مشتری به همراه هم با نام کاربران استفاده می‌شوند.

۱-7- کاربر راننده: شخص حقیقی است که در اپلیکیشن رانندۀ ایلیکار به منظور دریافت درخواست سرویس و ارائۀ خدمات ثبت ‌نام کرده ‌است.

۱-8- کاربر مشتری: :شخص حقیقی یا حقوقی است که با عنوان زبان آموز یا والدین زبان آموز در اپلیکیشن ایلیکار به منظور ارسال درخواست سرویس ثبت‌ نام کرده‌اند.

۱-9- اطلاعات محرمانه: اطلاعاتی که توسط کاربران در اختیار ایلیکار قرار داده می‌شود اعم از اطلاعاتی که به صورت مستقیم از سوی کاربران وارد می‌شود و همچنین اطلاعاتی که به صورت خودکار و در نتیجۀ بهره برداری از خدمات ایلیکار در اختیار شرکت قرار داده می‌شود، مانند اطلاعات مربوط به سرویس اعم از زمان سرویس، موقعیت مکانی مبدا و مقصد، مسیر طی شده، موقعیت مکانی کاربر راننده و غیره.

۱-10- قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران : قانون اساسی، قوانین عادی، آئین نامه های اجرایی، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و کلیه ضوابط قانونی حاکم بر انجام موضوع قرارداد اعم از قانون بیمه اجباری شخص ثالث، آئین نامه راهنمائی و رانندگی.

ماده ۲ - حساب کاربری

۲-۱- کاربران با ثبت نام در ایلیکار و همچنین با هر بار استفاده از خدمات ایلیکار می‌پذیرند که قوانین و مقررات جاری ایلیکار را به صورت کامل مطالعه کرده و با اطلاع کامل ، شرایط و معانی آن را پذیرفته‌اند. این قوانین و مقررات ممکن است در طول زمان تغییرکند و بنابراین استفادۀ مستمر کاربران از اپلیکیشن به معنی پذیرش هرگونه تغییر در قوانین و مقررات آن است.

۲-۲- برای استفاده از خدمات ایلیکار لازم است که هر کاربر مشتری اعم از شخص حقیقی و یا حقوقی یک حساب کاربری در اپلیکیشن بسازد. برای استفاده از خدمات ایلیکار کاربر مذکور باید نام، نام خانوادگی، کدزبان آموزی ، کدملی و شماره همراه خود را در اپلیکیشن ایلیکار ثبت کند.

۲-۳- کاربران می‌پذیرند اطلاعات خواسته شده را به صورت صحیح و به‌ روز در اپلیکیشن وارد کنند و مسئول عدم صحت اطلاعات اعلام شده شخص کاربران می‌باشند. در صورت اثبات خلاف این موضوع، شرکت مجاز به پیگیری قضایی و قانونی نزد مراجع ذیصلاح می‌باشد.

۲-۴- کاربران متعهد می‌گردند که صرفا با شماره موبایل متعلق به خود نسبت به ثبت نام در اپلیکیشن ایلیکار اقدام نمایند. در غیر این صورت در برابر شخص ذینفع صاحب شماره موبایل تماما مسئول بوده و شرکت به محض آگاهی از این موضوع نسبت به لغو عضویت کاربر مذکور اقدام خواهد نمود.

۲-۵- هر شخص با توجه به مدارک هویتی تنها می‌تواند یک حساب کاربری به عنوان کاربر مشتری یا کاربر راننده بنا به مورد در اپلیکیشن داشته باشد. در صورتی که شرکت اطلاع یابد که به نام یک شخص اعم از حقیقی و یا حقوقی حساب‌های کاربری متعدد وجود دارد، شرکت مجاز خواهد بود نسبت به قطع خدمات و غیرفعال نمودن حساب‌های کاربری مذکور اقدام نماید.

۲-۶- مسئولیت همۀ فعالیت‌هایی که از طریق حساب کاربری اشخاص حقیقی و یا حقوقی در اپلیکیشن یا سایر خدمات مربوط به ایلیکار انجام می‌شود به عهدۀ کاربران، بنابه مورد، است. بنابراین مسئولیت متقاضیان سرویس غیر از کاربر نیز، که با استفاده از حساب کاربری وی از خدمات ایلیکار استفاده می‌نمایند، کاملا متوجه خود کاربر مشتری می‌باشد.

۲-۷- مسئولیت حفظ امنیت اطلاعات حساب کاربری از جمله نام کاربری و رمز عبور به عهدۀ کاربران است. در صورت مفقود شدن یا سرقت اطلاعات حساب کاربری، کاربر مذکور موظف است در اسرع وقت موضوع را به اطلاع شرکت برساند. بدیهی است تا زمانی که اطلاع‌رسانی به شرکت انجام نشده است، مسئولیت همۀ فعالیت‌هایی که از طریق حساب کاربری مذکور انجام شده و می‌شود به عهدۀ وی خواهد بود.

۲-۸- کاربران حق ندارند به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر اجازه استفاده از حساب کاربری خود را بدهند یا حساب خود را به شخص حقیقی یا حقوقی دیگری منتقل کنند. در مورد کاربر شخص حقوقی نیز، مسئولیت‌های قانونی بهره برداری از خدمات ایلیکار متوجه مدیران مجموعه‌های مذکور خواهد بود.

۲-۹- در شرایط خاصی ممکن است از کاربر مشتری برای استفاده از خدمات، درخواست احراز هویت شود، در چنین شرایطی اگر کاربر مشتری اطلاعات کافی در اختیار شرکت قرار ندهد، شرکت می‌تواند حساب کاربری وی را مسدود کرده و از ارائۀ خدمات به کاربر مشتری خودداری کند.

۲-۱۰- ممکن است بنا به مورد و حسب صلاحدید و تشخیص شرکت، از کاربران درخواست اطلاعات تکمیلی، ارائه مدارک و یا اصلاح اطلاعات موجود گردد. در این صورت کاربر مورد درخواست، متعهد به ارائه اطلاعات و یا اصلاح اطلاعات درخواستی در مدت اعلام و درخواست شده از سوی شرکت خواهد بود. در غیر این صورت شرکت می‌تواند حساب کاربری وی را مسدود کرده و از ارائۀ خدمات به کاربر مذکور خودداری کند.

ماده ۳ - استفاده از ایلیکار

۳-۱- کاربران متعهد می‌شوند در حین استفاده از خدمات ایلیکار از استعمال دخانیات امتناع کنند.

۳-۲- با استفاده از خدمات ایلیکار کاربران می‌پذیرند و موظف می‌باشند که از ایلیکار برای انجام هیچ فعالیت غیر‌قانونی طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران یا خلاف شرع یا مخالف با عرف جامعه استفاده نکنند. کاربران حق ندارند اشیاء غیر مجاز از جمله مشروبات الکلی، مواد مخدر، سلاح یا سایر اشیاء یا حیواناتی که طبق قانون جمهوری اسلامی ایران مجاز نیست، در خودرو همراه داشته باشند.

۳-3- کاربران متعهد می‌شوند هیچ‌گاه از خدمات ایلیکار به صورتی که به ایلیکار یا شرکای آن صدمه‌ای وارد کند استفاده نکنند. در صورتی که کاربران نسبت به سوءاستفاده از امکانات فراهم شده در خدمات ایلیکار در جهت منافع شخصی و یا آسیب اعم از مادی و یا معنوی به منافع شرکت اقدام نمایند، شرکت ضمن داشتن حق قطع خدمات و غیرفعال نمودن حساب کاربری، مجاز خواهد بود با مراجعه به مراجع قضایی و یا سایر مراجع ذیصلاح قانونی نسبت به مطالبه جبران خسارات وارده اقدام نماید.

۳-4- کاربران می‌پذیرند که شرکت ممکن است از ارسال پیامک، ایمیل و یا Push Notification به عنوان راه ارتباطی شرکت با وی استفاده کند. کاربران می‌توانند درخواست کنند که ارسال این پیام‌ها قطع شود اما می‌پذیرند که با انصراف از دریافت این پیام‌ها، ممکن است در استفاده از خدمات با مشکل مواجه شوند و یا اطلاعات مقتضی بموقع به ایشان نرسد.

۳-5- مسئولیت تامین اینترنت و سخت‌افزار لازم و همچنین پرداخت هزینه‌های مربوط به آنها برای استفاده از خدمات ایلیکار به عهدۀ کاربران است.

۳-6- کاربر مشتری می‌پذیرد حداکثر تعداد افرادی که می‌توانند در یک خودرو سوار شوند برابر با ظرفیت سرنشین مجاز خودرو مندرج در کارت خودرو است.

۳-7- کاربران متعهد می‌شوند پس از اتمام دوره سرویس از هیچ بخش از اطلاعاتی که در نتیجۀ استفاده از خدمات ایلیکار، از زبان آموزان  یا رانندگان کسب کرده‌اند، هیچ‌گونه استفاده‌ای نکنند. طبعاً ذخیره کردن اطلاعات زبان آموزان یا رانندگان در دستگاه تلفن همراه یا به هر شیوۀ دیگر نیز مغایر با قوانین ایلیکار خواهد بود. همچنین کاربران متعهد می‌شوند در طول دوره سرویس، فقط در شرایط ضروری از اطلاعاتی که از زبان آموزان یا رانندگان در خدمات ایلیکار ارائه شده است استفاده کنند. استفادۀ کاربران از این اطلاعات باید مطابق با عرف جامعه و قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد. در هر صورت اطلاعات مذکور به صورت امانت در اختیار کاربران قرار گرفته است و در صورت نقض تعهدات مذکور، شرکت مجاز به پیگیری حقوقی و کیفری موضوع خواهد بود.

۳-8- با استفاده از خدمات ایلیکار کاربران می‌پذیرند که در حین سفر، ایلیکار را وسیله‌ای برای تبلیغات و بازاریابی کالا و خدمات شخصی خود قرار ندهند و از هرگونه معرفی و عرضۀ محصولات و خدمات شخصی و یا متعلق به دیگران خودداری کنند.

۳-9- کاربران متعهد به رعایت همۀ قوانین اسلامی، شرعی، اخلاقی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران از جمله رعایت حجاب مناسب در هنگام استفاده از ایلیکار هستند.

۳-10- کاربران می‌پذیرند و اعلام می‌دارند که قوانین و شرایط عرف حریم خصوصی مورد قبول ایشان است.

۳-11- کاربران می‌پذیرند که ایلیکار خدمات حمل و نقل شهری نیست بلکه تنها خدمات نرم‌افزاری است که ارتباط بین زبان آموزان/والدین زبان آموزان و رانندگان را جهت توافق بر انجام یک دوره سرویس فراهم می‌کند. در خدمات ایلیکار کاربر راننده مختار است یک درخواست سرویس را بپذیرد یا با اعلام به شرکت آن را رد کند، همچنین کاربر مشتری مختار است پس از ارسال درخواست سرویس، مشخص شدن راننده و هزینه آن، مراتب را تایید و پرداخت نماید یا خیر. لذا هر سرویسی که مشتری با راننده انجام می‌دهد باید به عنوان یک قرارداد لازم مستقل و رابطۀ قراردادی بین راننده و کاربرمشتری در نظر گرفته شود.

۳-12- از آنجایی که ممکن است از طریق حساب کاربری کاربر مشتری، زبان آموز و یا زبان آموزانی به غیر از کاربر مشتری از خدمات ایلیکار استفاده نمایند، مسئولیت پرداخت هزینه‌های مترتبه و همچنین هر گونه مسئولیت قانونی ایشان نسبت به کاربر راننده و شرکت متوجه کاربر مشتری می‌باشد و بدین ترتیب کاربر مذکور و زبان آموزان مربوطه نسبت به شرکت دارای مسئولیت تضامنی می‌باشند.

ماده ۴ - هزینه ها و پرداخت

۴-۱- کاربر مشتری می‌پذیرد امکان استرداد هزینه‌هایی که وی به شرکت می‌پردازد وجود ندارد.

۴-۲- کاربر مشتری می‌پذیرد هزینۀ سرویس از طرف شرکت مشخص می‌شود و پس از استفاده به میزان 30درصد از آن اعتراضی نسبت به هزینۀ سرویس نمی‌تواند داشته باشد. بدیهی است از آنجایی که کاربر مشتری مجاز به عدم پذیرش هزینۀ اعلام شده از سوی شرکت می‌باشد، در صورت قبول و تایید آن، متعهد به پرداخت آن می‌باشد و به همین منظور کاربر مذکور با قبول این شرایط و مقررات به شرکت اختیار دریافت و وصول مبالغ مورد مطالبۀ شرکت را اعطا می‌نماید.

۴-۳- پرداخت هزینۀ سرویس فقط از طریق روش‌هایی که توسط ایلیکار مشخص می‌شود، می‌تواند صورت گیرد. این روش‌ در حال حاضرعبارت است از: پرداخت اینترنتی

۴-۴- کاربران می‌پذیرند هزینۀ سرویس ارائه و اعلام شده از سوی شرکت، ممکن است بسته به ویژگی‌های سرویس ارائه شده از جمله تعداد زبان آموزان هر سرویس ، زمان دوره سرویس، مدت زمان تخمینی جهت انجام هر سرویس، مکان سرویس (مبدا، مقصد یا مسافت مسیر سرویس) و یا عوامل دیگر متغیر باشد. در هر صورت رقم اعلام شده از سوی شرکت بر اساس استانداردهای موجود و صلاحدید شرکت تعیین گردیده است و در صورت پذیرش از سوی کاربران، ایشان حق طرح هیچگونه ادعا و اعتراضی دراین خصوص نخواهند داشت.

۴-۵- کاربر مشتری می‌پذیرد که باید هزینۀ سرویس را مستقل از هر گونه مشکلی که ممکن است در برنامۀ ایلیکار جهت پرداخت آنلاین به وجود آید به شرکت پرداخت کند. در صورتی که به دلیل مشکلی در برنامۀ ایلیکار یا مشکلات ارتباطی از جمله اینترنت و شبکۀ تلفن همراه امکان پرداخت از طریق نرم‌افزار فراهم نشود، کاربر مشتری همچنان موظف به پرداخت هزینۀ سرویس خواهد بود. در این شرایط پرداخت هزینه ممکن است با هماهنگی کاربر مشتری با مرکز تماس ایلیکار با روش‌های دیگر صورت پذیرد. در صورتی که کاربر مشتری به هر دلیلی از جمله مشکلات نرم‌افزار پرداخت را انجام نداده باشد، شرکت حق دارد سرویس را لغو نماید و حساب کاربری وی مسدود خواهد شد.

۴-۶- کاربر مشتری می‌پذیرد هیچوقت درخواست سرویس ارسال نکند مگر اینکه قصد استفاده از خدمات ایلیکار را داشته باشد. در صورت تکرار این عمل برای بار دوم حساب کاربری مسدود خواهد شد.

۴-۷- کاربر مشتری می‌پذیرد هر گونه تخریبی که در خودروی کاربر راننده در نتیجۀ استفاده از خدمات با حساب کاربری وی ایجاد شود، مسئولیت تامین هزینه‌های مربوط به تعویض، تعمیر، شست و شو و غیره به عهدۀ وی خواهد بود. در چنین مواردی شرکت حق دارد این هزینه‌ها را از هزینه سرویس مشتری کسر یا از وی وصول کند. در صورتی که کاربر مشتری  به میزان خسارات وارده و هزینه‌های مترتب بر آن بی تفاوت باشد، کاربر راننده و یا شرکت مجاز به پیگیری وصول مطالبات مذکور خواهد بود. علاوه بر آن شرکت حق مراجعه به مراجع قضایی از جهت لطمه به شهرت و اعتبار تجاری خود را خواهد داشت.

۴-۸- کاربر مشتری می‌پذیرد خدمات ایلیکار صرفا جا به جایی زبان آموزان است و نمی تواند جهت جا به جایی سایرین و یا هر گونه مرسوله اعم ازبزرگ یا کوچک ارسال نماید.

۴-9- کاربر مشتری می‌پذیرد درصورت اختصاص سرویس زبان آموز و کنسلی از جانب والدین مبلغ دریافت شده عودت نخواهد داده شد.

4-10- در صورتیکه در ساعت و روز ثبت نامی فقط یک نفر ثبت نام کرده باشد ، 2.5 برابر مبلغ محاسبه شده در سیستم به عنوان هزینه سرویس دریافت خواهد شد و درصورت عدم موافقت سرویس گیرنده ، مبلغ واریز شده عودت داده خواهد شد

ماده ۵ - مسئولیت ایلیکار

۵-۱- شرکت با تمام امکانات خود از جمله مرکز تماس ، واحد رسیدگی به شکایات و فرآیند میانجیگری تمامی تلاش خود را جهت رضایت کاربران، رفع اختلافات ایجاد شده در زمان ارائه و استفاده از خدمات ایلیکار بین کاربران، و ایجاد صلح و سازش فی مابین آنها می‌کند.

۵-۲- شرکت با استفاده از نظارت‌های خود و انجام نظرسنجی از زبان آموزان و والدین آنها در انتهای دوره سرویس تلاش می‌کند خدمات با کیفیت مطلوب به کاربران ارائه دهد.

۵-۳- شرکت تلاش خود را جهت فراهم نمودن امکان استفاده از خدمات نرم‌افزاری خود توسط دستگاه‌های کاربران محترم می‌کند اما تضمینی نسبت به اجرا شدن آن روی همۀ دستگاه‌ها یا همۀ شبکه‌های ارتباطی (اینترنت، شبکۀ تلفن‌ همراه و …) نخواهد داد.

۵-۴- تمامی اطلاعات کاربران به عنوان اطلاعات محرمانه نزد شرکت محافظت شده و دسترسی به آن توسط اشخاص ثالث ممنوع بوده مگر برابر تصمیم مقام ذیصلاح قضایی. بنابراین در صورت درخواست و صدور دستور مقتضی از سوی مراجع قضایی، شرکت مکلف به ارائۀ اطلاعات کاربران به مراجع مذکور می‌باشد.

۵-۵- چنانچه هر یک از کاربران ایلیکار در زمان استفاده از خدمات آن با مشکلی مواجه شوند برابر شرایط فوق می‌توانند شکایت خود را از طریق تماس و واحد رسیدگی به شکایات ایلیکار مطرح و شرکت پیگیری لازم و تلاش خود را جهت حل و فصل اختلافات بعمل خواهد آورد.

۵-6- مسئولیت ایلیکار فقط در فرضی است که کاربر مشتری (زبان آموز) از طریق سامانه ایلیکار درخواست سرویس ارسال کرده است و کاربر راننده نیز این درخواست را پذیرفته است. لذا اگر کاربر راننده و کاربر مشتری که در سامانه ایلیکار ثبت نام کرده‌اند خارج از اپلیکیشن با یکدیگر بر انجام سرویس توافق نمایند هیچ گونه مسئولیتی متوجه شرکت نخواهد بود.

ماده ۶ مسئولیت کاربران راننده

۶-۱- مسئولیت همۀ اقدامات و افعال کاربران که ناشی از عدم رعایت قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران از جمله قانون مجازات اسلامی و قوانین مدنی باشد، برعهدۀ شخص متخلف بوده و شرکت هیچ گونه مسئولیتی در قبال اعمال و افعال فوق نداشته و نخواهد داشت و شرکت می‌تواند ضمن غیر فعال کردن حساب کاربری متخلف، از طریق مراجع ذیصلاح، اقدامات قانونی را علیه نامبرده نسبت به احقاق حقوق قانونی شرکت به عمل آورد.

۶-۲- هر گونه اقدامی از سوی کاربر راننده که منجر به ورود خسارت به شهرت، اعتبار و دارایی‌های شرکت شود تخلف از شرایط قراردادی و قانونی تلقی خواهد. شرکت این حق را برای خود محفوظ می‌داند که حساب کاربر را مسدود کند و در صورت نیاز، علیه شخص اقدام قانونی انجام دهد و خسارت و حقوق قانونی خود را مطالبه کند.

۶-۳- کاربر راننده متعهد می‌شود تنها از علایم و اقلام سازمانی که توسط ایلیکار تهیه و در اختیار او گذاشته شده است استفاده کند و مسئولیت استفاده از اقلام و علایمی که سبب ایجاد مشابهت و یا ایجاد اشتباه برای کاربران مشتری و یا سایر اشخاص اعم از حقیقی و یا حقوقی کند بر عهدۀ کاربر راننده بوده و در صورت لزوم شرکت به قطع خدمات با نامبرده و پیگیری قانونی اقدام خواهد نمود و شخص متخلف مکلف به جبران خسارات وارده به شرکت خواهد بود.

۶-۴- مسئولیت رعایت همۀ قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و نیز عدم استفاده از نرم‌افزار ایلیکار در حین رانندگی و حفظ سلامت خودرو توسط رانندگانی که در ایلیکار فعالیت می‌کنند برعهدۀ کاربران راننده است.

۶-۵- کاربر راننده متعهد به بیمه نمودن وسیله نقدی تا سقف تعهدات قانونی خود می‌باشد تا در صورت بروز خسارات به اشخاص ثالث و یا هر یک از سرنشینان امکان جبران خسارات از طریق شرکت بیمه گر میسر باشد.

۶-۶- در صورتی که در حین سفر کاربر راننده نسبت به نقض تعهدات قانونی از سوی کاربر مشتری اطلاع پیدا کند، کاربر راننده متعهد به اعلام گزارش به شرکت و مراجع انتظامی خواهد بود.

ماده 7مسئولیت، تعهدات و وظایف اولیاء و زبان آموزان

7-۱-  زبان آموز می بایست بدون تاخیر جهت استفاده ازسرویس در زمان معین شده در محل سوارشدن خود حضور داشته باشد.

7-2-  در صورت عدم استفاده از سرویس به هرعلت حتما با راننده و مسئول سرویس هماهنگ شود .

7-3-  در صورت نیامدن سرویس مسیررفت تا ۵ دقیقه بعد از زمان معین در ایستگاه صبر کنید بعد جهت کسب تکلیف با راننده و مسئول سرویس تماس بگیرید.

7-4-  در صورت نیامدن سرویس مسیربرگشت سریعا به مسئول سرویس یا مدیرآموزشگاه اطلاع دهید تا هماهنگی های لازم انجام گیرد.

7-5-  به هیچ عنوان سوار خودرو افراد ناشناس نشوید فقط با هماهنگی مسئول سرویس زمانی که با راننده جدید هماهنگی لازم را انجام داده باشد.

7-6-  در طی مسیر از صحبت کردن یا رفتاری که باعث بر هم زدن تمرکز راننده می شود جداً خودداری کنید.

7-7-  در طی مسیر از شوخی کردن با زبان آموزان یا رفتاری که باعث تاثیر گذاشتن بر رانندگی مطلوب راننده می شود خودداری کنید.

7-8-  زبان آموزان می بایست قبل از ایست کامل خودرو درب ماشین را باز نکنند و از جای خود حرکت نکنند.

7-9-  در حین حرکت دست و سر خود را از شیشه ماشین بیرون نبرید.

7-10-  استفاده از وسایل صوتی در حین سرویس ممنوع میباشد.

7-11-  راننده موظف به سوار و پیاده کردن زبان آموز در ایستگاه های مشخص و کروکی مشخص می باشد بنابراین
درصورت تغییر ایستگاه به هر دلیل ، درخواست کتبی اولیا زبان آموز به همراه تائیدیه مدیرشعبه کانون و مسئول سرویس ضروری می باشد.

7-12-  زبان آموزان می بایست در صورت تغییر آدرس سکونت آدرس جدید خود را حداقل ۳۰ روز جلوتر به صورت کتبی اعلام نمایند تا بعد از بررسی در صورت امکان سرویس ارائه گردد.

7-13-  پرداخت هرگونه وجه نقدی به راننده و مسئول سرویس غیر قانونی میباشد تمامی واریزی ها باید به حساب شرکت صورت بگیرد.

7-14-  در صورت بروز هر گونه مشکل با راننده وارد بحث نشده و سریعا با مسئولین سرویس تماس بگیرید و در صورت عدم پاسخگویی با شرکت یا شعبه کانون تماس بگیرید .

7-15-  دایر شدن سرویس ها در روزهای تعطیل وسرویسهای اضافه فقط با هماهنگی مسئول سرویس ممکن میباشد ، درصورت اجرای سرویس در روزهای جمعه و روزهای تعطیل حتما می بایست زبان آموز حضور خود را روز قبل با مسئول سرویس و راننده هماهنگ کند.

7-16-  هزینه استفاده از سرویس به صورت یک طرفه ۷۰% هزینه کل سرویس میباشد.

7-17-  پس از عقد قرارداد (حتی از راه دور) و استفاده از سرویس انصراف به هر دلیل غیر ممکن است ودر صورت استفاده نکردن از سرویس مابه التفاوت وجه پرداختی بعنوان ضررو زیان محاسبه می گردد.

7-18-  قرارداد فی مابین بر اساس یک ترم (ترم کانون زبان ایران) از تاریخ شروع هر دوره لغایت پایان همان دوره میباشد ومبالغ به صورت یک ترم (21 جلسه) محاسبه گردیده است.

7-19-  ورود سرویس سواری به خیابان و کوچه های ورود ممنوع و بن بست ممنوع می باشد .

7-20-  در صورت تاخیر زبان آموز در سرویس قبل از ساعت مقرر به راننده اطلاع دهید چون راننده مجاز به توقف بیشتر از یک دقیقه در هر ایستگاه نمی باشد .

7-21-  هزینه سرویس دهی در هر ترم به صورت جداگانه محاسبه میگردد.

7-22-  هرگونه ارتباط زبان آموز با راننده سرویس ممنوع می باشد.

7-23-  در روزهای برفی و بارانی امکان تاخیر سرویس به علت لغزندگی و بار ترافیک وجود دارد لطفا با راننده هماهنگ باشید .

ماده 8 - قطع خدمات

شرکت در شرایطی که به هر دلیل به این نتیجه برسد حضور یک کاربر (راننده یا مشتری) می‌تواند برای شرکت یا سایر مشتریان یا رانندگان خطرناک باشد یا مطلوب نباشد، طبق صلاحدید و تشخیص خود حق حذف دسترسی کاربر مذکور به خدمات ایلیکار را دارد. در این صورت، کاربر حق طرح هیچگونه ادعا و یا اعتراضی را نخواهد داشت.

ماده 9 - توافق از راه دور

9-۱- کاربران توافق می‌کنند جهت مبادلۀ آسان اطلاعات، همۀ تغییرات و الحاقیه‌های قوانین و مقررات حاضر اعم از تغییر و اضافه کردن شروط آن، ارسال اخطاریه و ابلاغیه‌های مربوط به شرکت، از طریق سامانه ایلیکار بعمل آید و کاربران ضمن پذیرش اطلاع از شرط و روند اجرایی آن موافقت خود را نسبت به اعمال شرط مذکور اعلام می‌کنند.

9-۲- مسئولیت حفظ و حراست از حساب کاربران برعهدۀ کاربر مذکور بوده و وی ضمن پذیرش این مسئولیت، همۀ داده پیام‌های صادره از طریق حساب کاربری مذکور را منتسب به خود دانسته و هرگونه ادعایی نسبت به انکار، تردید و جعل داده پیام‌های ارسال شده از ناحیۀ نامبرده غیر قابل استماع و مردود است.

9-۳- کاربران می‌پذیرند هر گونه رویه، اشکال، عبارات مبین تائید و اعلام قبولی و تصدیق داده پیام‌های صادره از طرف شرکت به منزله امضا الکترونیکی و قبولی محسوب می‌شود و هر گونه ادعائی نسبت به امضا و قبولی مذکور غیر قابل استماع و مردود است.

9-۴- کاربران با عضویت در خدمات ایلیکار قصد و اراده خود را نسبت به پذیرش انعقاد هرگونه اقدام و عمل حقوقی از جمله عقود و معاملات از راه دور و از طریق سامانۀ رایانه‌ای و الکترونیکی اعلام می‌کنند.

 

 

استفاده از سامانه به منزله پذیرش تمامی قوانین و مقررات فوق می باشد